Projeleri Filtrele
KATEGORİLER
MAHALLELER
PROJE DURUMU
YILLARA GÖRE
Kültür & Sanat
Kültür & Sanat
Sosyal Yardım
Sosyal Yardım
Eğitim
Eğitim
Park ve Spor Sahası
Park ve Spor Sahası
Özel Projeler
Özel Projeler
Sağlık
Sağlık
Teknoloji & Strateji
Teknoloji & Strateji
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler
Ulaşım & Destek Hizmetleri
Ulaşım & Destek Hizmetleri
İmar & Ruhsat
İmar & Ruhsat
Fen İşleri
Fen İşleri
Kurumlara Yapılan Hizmetler
Kurumlara Yapılan Hizmetler
Spor Etkinlikleri
Spor Etkinlikleri
Adem Yavuz Mahallesi
Altınşehir Mahallesi
Armağan Evler Mahallesi
Aşağı Dudulu Mahallesi
Atakent Mahallesi
Atatürk Mahallesi
Cemil Meriç Mahallesi
Çakmak Mahallesi
Çamlık Mahallesi
Dumlupınar Mahallesi
Elmalıkent Mahallesi
Esenevler Mahallesi
Esenkent Mahallesi
Esenşehir Mahallesi
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Hekimbaşı Mahallesi
Huzur Mahallesi
Ihlamurkuyu Mahallesi
İnkılap Mahallesi
İstiklal Mahallesi
Kazım Karabekir Mahallesi
Madenler Mahallesi
Mehmet Akif Mahallesi
Namık Kemal Mahallesi
Necip Fazıl Mahallesi
Parseller Mahallesi
Saray Mahallesi
Site Mahallesi
Şerifali Mahallesi
Tantavi Mahallesi
Tatlısu Mahallesi
Tepeüstü Mahallesi
Topağacı Mahallesi
Yamanevler Mahallesi
Yenişehir Mahallesi
Yukarı Dudulu Mahallesi
Yaptıklarımız
Yapmakta Olduklarımız
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
PROJELERİ GÖR
Geri Dönüşüm Çalışmaları
Geri Dönüşüm Çalışmaları

Kategori : Çevre Koruma ve Kontrol

Proje Durumu : Yaptıklarımız

Yapım Yılı : 2014

Mahalle Adı :

 

AMBALAJ ATIKLARI:

İlçemizde ambalaj atıkları; 27.12.2017 tarih 30283 sayılı Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda çevreye zararın azaltılması ve bu değerli atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla kendi araç ve personelimizle geri dönüşüm atıklarını toplamaktayız.

Günlük hayatta kullanılan ürünlerin boş ambalajlarının oluşturduğu kağıt/karton, plastik, metal, cam ve kompozit gibi değerli malzemelerden üretilen atıklara ambalaj atığı denilmektedir.

Kağıt/Karton Atıklar: Kağıt karton kutular, koliler, kullanılmış gazete, dergi ve kitap ve kağıtlar vb.

Plastik Atıklar: İçecek şişeleri, şampuan kutuları, temizlik maddelerinin kutuları, sıvı yağ, yoğurt, margarin kapları, plastik bidon ve kaplar vb.

Metal Atıklar: Metal içecek kutuları, konserve ve teneke kutular vb.

Cam Atıklar: İçecek şişeleri, kavanozlar vb.

Kompozit Atıklar: İçecek kartonları ( süt, meyve suları vb.)

Evsel atıkların yaklaşık olarak %30’unu oluşturan bu atıklar, evsel atıklardan ayrı toplanarak geri kazanılmalıdır.

Geri Kazanım:

Ambalaj atıkları; fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle bazı işlemlerden geçirilmek suretiyle geri dönüştürülmekte ve geri kazanılmaktadır.

Neden Geri Kazanım?

 • Doğal kaynaklarımız korunur
 • Enerji tasarrufu sağlanır
 • Depolanan atık miktarını azalttığından depo alanlarının kullanım ömrü uzar
 • Geleceğe ve ekonomiye yatırım sağlar

Ambalaj atıkları geri kazanıldığında;

 • Geri kazanılan her 1 ton atık kağıt/karton ile 17 ağacın kesilmesi engellenir
 • 1 ton cam geri kazanıldığında 100 litre petrol tasarrufu sağlanır
 • Geri kazanılan metal ve plastik malzemeler kullanılarak yapılan üretimlerde % 95 enerji tasarrufu sağlanır

Unutulmamalıdır ki doğal kaynaklar sınırlıdır ve yaşamın sürdürülebilmesi için bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Geri dönüşüme kazandırılacak her bir atık daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya için katkı sağlayacaktır.

Ambalaj atıkları, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince;

Genel ilkeler

MADDE 5 –

(1) Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

e) Kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın, ambalaj atıkları, çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerinden azami seviyede istifade edilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla oluştukları yerlerde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmek zorundadır.

Belediyelerin görev ve yetkileri

MADDE 8 –

(1) Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasından, 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilçe belediyeleri ve 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında belediyeler sorumludur.

Ambalaj atığı üreticisinin yükümlülükleri

MADDE 13 –

(1) Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, ayrı biriktirmek ve belediyelerce belirlenen şekilde belediyenin toplama sistemine veya atık getirme merkezlerine vermekle yükümlüdür.

Yönetmeliğin tamamını görmek için; http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ümraniye Belediyesi ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi için çalışmalara başlamıştır. Evsel atıklardan ayrı biriktirilecek olan ambalaj atıkları evlerden, okullardan, iş yerleri, marketler vb. yerlerden toplanmaktadır.

Toplanan ambalaj atıkları ilçemiz sınırları içerisindeki ayırma tesisinde türlerine göre (kağıt, karton, plastik, metal, cam) ayrılarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir. Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı biriktirilmesi ve toplanması konusunda müdürlüğümüz çalışmalara hızla devam etmektedir. Bölgemizde çeşitli yerlere ambalaj konteynerleri ve cam kumbaraları yerleştirilmiştir. Bilgi için: 0216 443 56 00

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR:

İlçemizde bitkisel atık yağlar; 06.06.2015 tarih 293378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi ve yakıt ve elektrik olarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

İlçemizdeki kafe, lokanta, yemek fabrikaları gibi yerler bitkisel atık yağları kanalizasyona veya toprağa dökülmemesi konusunda denetlenmiş, atık yağ sözleşmesi olmayan işletmelerin sözleşme yapmaları sağlanmış ve bu atıklarını lisanslı olmayan firmalara satmamaları lisanslı firmalara teslim etmeleri konusunda uyarılmıştır. Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütülerek ruhsat alım aşamasında olan bu tarz yerlerden bitkisel atık yağ sözleşmesi istenmektedir.

Okullarımızda bitkisel atık yağlarla ilgili bilinci arttırmak için her yıl yarışmalar düzenlenmekte ve ödüller dağıtılmaktadır.

Bitkisel atık yağlar yüksek sıcaklıkta kolaylıkla okside olmakta kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra ekotoksik özellik göstermektedir. Yüksek sıcaklıkta okside olan ve tekrar kullanılması Bitkisel atık yağların; doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzey suları ile yeraltı sularına, denizlere, kanalizasyona, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi yasaktır.

Bitkisel Atık Yağların Zararları;

 • 1 Lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir.
 • Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin % 25 ‘ini oluşturmaktadır.
 • Denize akarsuya ve göllere ulaşan bitkisel atık yağlar çevreyi kirlettiği gibi diğer canlı türlerine zarar vermektedir.
 • Bitkisel atık yağlar su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir.
 • Atık yağlar zamanla suda bozunarak sudaki oksijeni tüketmektedir.
 • Atık yağlar atık su toplama sistemlerinin ( kanalizasyon, kolektör v.b. ) daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır.
 • Atık bitkisel yağlar arıtma sistemlerinde arıtma güçlüklerine ve çok önemli maliyet artışlarına sebebiyet vermektedir.
 • Daralma, tıkanma nedeniyle tamir ve değiştirmenin verdiği milyonlarca dolar zararın yanında sızmalarla yeraltı sularına karışmasına sebebiyet vermektedir.

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince;

Madde 5 –

c) Bitkisel atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu oluşan atıkların çevreye zarar verecek şekilde depolanması, taşınması, doğrudan veya dolaylı olarak yüzey suları ile yeraltı suyuna, denize, kanalizasyona, drenaj sistemi ile toprağa verilmesi ve mevcut düzenlemelerle belirlenen sınır değerleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde yakılması yasaktır.

d) Bitkisel atık yağların kaynakta ayrı toplanması ve uygun olarak depolanması esastır.

e) Bitkisel atık yağ üreten kurum, kuruluş veya işletmeler, bu yağların toplanması için çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmakla yükümlüdürler.

Yönetmeliğin tamamını görmek için; http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php adresini ziyaret edebilirsiniz.

Müdürlük olarak, bitkisel atık yağların kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılmasını engelleyebilme adına lisanslı toplayıcılar tarafından bitkisel atık yağlar toplattırılmaktadır. Bu çalışmaya destek olduğunuzda;

 • Çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunacaksınız.
 • Sürdürülebilir bir kalkınma için yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarının yerli biodizel üretiminde kullanılması ile ülke ekonomisine katkıda bulunacaksınız.
 • Alt yapı tesislerinin işletim maliyetlerinin düşmesine ve ekonomik kullanım ömürlerinin artmasına katkıda bulunacaksınız.
 • Bitkisel atık yağların gıda zincirinden uygun zamanda çekmekle kendi sağlığınızı koruyacaksınız.
 • Kızartmalık bitkisel atık yağların hanelerden toplanması; Çevre ve Orman Bakanlığı’nca lisans verilmiş firmalarca yapılacağından kötü amaçlı insanlar tarafından tekrar gıda zincirinde kullanılmasını engellemiş olacaksınız.

Bilgi için: 0216 443 56 00

Bitkisel atık yağlarınızı lütfen lavabolara dökmeyiniz! Bitkisel atık yağ toplama merkezlerimiz olan; okullar, kültür merkezleri, bilgi evleri ve muhtarlıklara bırakabilirsiniz.

ATIK PİLLER:

Kullanım ömrünü tamamlamış ve/veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılamayacak duruma gelmiş olan pillere, atık pil denilmektedir. Kullanım ömrünü tamamlamış olan piller “31.08.2004 tarih 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü” Yönetmeliği doğrultusunda evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilmeli ve toplanmalıdır. Bu konuda Müdürlüğümüz Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tek kuruluş olan TAP Derneği ile yapmış olduğu protokol doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Resmi kurum/kuruluş, iş yerleri, bilgi evleri ve okullara dağıtılan atık pil toplama kutu ve bidonları ile atık piller evsel atıklardan ayrı biriktirilmekte ve toplanmaktadır. Okullarımızda atık pillerle ilgili bilinci arttırmak için her yıl yarışmalar düzenlenmekte ve ödüller dağıtılmaktadır.

Atık piller çöpe atıldığı zaman, pilin dışındaki kap zamanla delinerek içindeki metaller ve kimyasal maddeler toprağa veya suya karışabilir.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince;

Madde 5-

e) Zararlı madde içeren atık piller Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf edilir.

f) Atık pil ve akümülatörlerin evsel ve diğer atıklarla birlikte depolanması, alıcı ortama verilmesi ve yakılması yasaktır.

g) Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanılması esastır.

h) Atık pil ve akümülatörlerin yönetimlerinin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Yönetmeliğin tamamını görmek için; http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bertaraf edilmeyen atık piller, çöpe atıldığı zaman hava, su ve toprak kaynaklarını kirletmektedir ve bu kirliliğin giderilmesinin maliyeti çok yüksektir. Türlerine göre ayrıldıktan sonra, şarj edilemeyen atık piller; düzenli katı atık depolama alanlarında sızdırmazlığı sağlanmış, özel betonarme depolar içerisinde mevcut APAK yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilmektedir. Müdürlük olarak atık pillerin çevreye zararlarını engelleme adına özellikle okul ve iş yerlerine dağıtılan atık pil toplama bidonları ile atık piller toplanmakta ve bertaraf ettirilmektedir.

Ümraniye’de ilköğretim okullarında çocukların bilinçlenmesi amacıyla başlatılan atık pil toplama kampanyamız devam etmektedir.

Ayrıca talep edilen yerlere ekiplerimiz tarafından atık pil bidonları teslim edilmektedir.

Bilgi için: 0216 443 56 00

MADENİ ATIK YAĞLAR:

İlçemizde “30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda bu yağların ekonomiye kazandırılması amacı ile 2011 yılında tek lisanslı firma olan PETDER ile protokol imzalanmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sanayi sitelerinde çalışmalar yapılarak madeni atık yağ toplaması konusunda ilçemiz ilk sıralara yerleşmiştir.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince;

Atık motor yağlarının toplanması

MADDE 13 – (1) Atık motor yağları, motor yağı üreticileri veya bunların yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından toplanır. Bunlar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından atık motor yağları toplanmaz. Motor yağı üreticileri, ülkenin her yanından atık motor yağlarını toplayacak şekilde sistem kurmak ve bu sistemi etkin olarak çalıştırmakla yükümlüdür.

Yönetmeliğin tamamını görmek için; http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php adresini ziyaret edebilirsiniz.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER

Ömrünü tamamlamış lastikler ilçemizde; 25.11.2006 tarih 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi, yakıt ve kaplama malzemesi olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla 2011 tarihinde lisanslı kuruluş olan LASDER ile protokol imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında atık lastikler toplanarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Genel ilkeler

 MADDE 5 – (1) ÖTL yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır:

a) Geri kazanım ve bertaraf işlemlerinin, hava, su, toprak, bitki ve hayvanlar üzerinde tehlike yaratmadan, ses ve koku yoluyla çevreye herhangi bir olumsuz etkide bulunmadan ve doğal çevre ile koruma alanlarına zarar vermeden yapılması zorunludur.

b) ÖTL’lerin geri kazanımı esastır.

e) ÖTL’lerin hangi sebeple olursa olsun vadi veya çukurlarda dolgu malzemesi olarak kullanılması, katı atık depolama tesislerine kabulü ve depolanması, ısınmada kullanılması, gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak şekilde her ne amaçla olursa olsun yakılması yasaktır. Aksine hallerde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükümleri uygulanır.

f) Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi ve benzeri yerlerde ömrünü tamamlamış lastikler açık alanda biriktirilemez. Biriktirme yerlerinde yangına ve sivrisinek, fare gibi zararlıların üremesine karşı önlem alınır. ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara teslim edilinceye kadar en fazla altmış gün bu yerlerde muhafaza edilebilir.

g) ÖTL üreticisi, aracının lastiklerini değiştirdiğinde eski lastiklerini, lastik dağıtımını ve satışını yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim eder.

ğ) ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara bedelsiz olarak teslim edilir. Yetkisiz kuruluş ve kişilerin taşıma yapması yasaktır.

ı) ÖTL’lerin yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, lastik üreticileri, ÖTL üreticileri, taşıyıcılar, geçici depolama alanı işletmecileri, geri kazanım ve bertarafçılar kusur şartı aranmaksızın müteselsilen sorumludurlar.

i) Ömrünü tamamlamış taşıt söküm tesislerini işletenler, ortaya çıkan ÖTL’lerin bu Yönetmelik kapsamında geri kazanımını veya bertarafını sağlarlar veya sağlatırlar.

j) ÖTL’lerden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar, kirleten öder prensibine göre karşılanır. Ortaya çıkan ÖTL’lerin bertarafından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ÖTL’lerin yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir. Ancak, kirletenlerin ödeme yükümlülüğünden kurtulabilmesi için, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması konusunda her türlü tedbiri aldıklarını ispat etmeleri gerekir.

Yönetmeliğin tamamını görmek için; http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php adresini ziyaret edebilirsiniz.

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ATIKLARIN TOPLANMASI

E-Atıklar ilçemizde;  “22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda çevreye zarar vermemesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla müdürlüğümüz ekipleri ve lisanslı firmalar tarafından toplanarak bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği gereğince;

Tüketicilerin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Elektrikli ve elektronik eşya tüketicileri;

a) AEEE’leri üreticilerin ve belediyelerin belirledikleri esaslara göre diğer evsel atıklardan ayrı olarak biriktirmekle,

b) AEEE’lerini dağıtıcıların, belediyelerin, üreticilerin veya işleme tesislerinin oluşturdukları toplama yerlerine götürmekle veya götürülmesini sağlamakla ve kayıt dışı toplama yapanlara vermemekle, yükümlüdür.

Yönetmeliğin tamamını görmek için; http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

ATIK GİYSİLER:

İlçemizde ki atık giysiler müdürlüğümüzce 300 ayrı noktadan toplanarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

Atık giysiler mahallelerde bulunan atık giysi kumbaraları ile toplanmaktadır.